Księgowość

Prowadzenie ksiąg podatkowych, rachunkowych oraz innych ewidencji.

paragraf-icoProwadzenie dokumentacji podatkowej z wykorzystaniem profesjonalnych programów księgowych tj.:

a) podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

b) ksiąg rachunkowych,

c) ewidencji ryczałtowych,

d) rejestrów VAT.

paragraf-icoSporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności zarządu)

paragraf-icoObsługa kadrowo-płacowa.

paragraf-icoProwadzenie ewidencji środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych, wyposażenia

paragraf-icoSporządzanie polityki rachunkowości.

 

replica watches fake Rolex replica uhren replique montre